website

سیاست حمل و نقل

همه محصولات به صورت رایگان ارسال می شوند

کلیه سفارشات در طی 48 ساعت از سفارش ارسال می شوند و بسته به موقعیت مکانی ظرف 7 روز تحویل داده می شوند.

*به دلیل بیماری همه گیر Covid-19 ، دیسک تا 7 روز ممکن است رخ دهد-در برخی از مقصد-â