website

Användarvillkor

översikt
Denna webbplats drivs av ModernislamicArts. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till modernislamiska. ModernislamicArts erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/ eller köpa något från oss, deltar du i vår "tjänst" och går med på att vara bunden av följande villkor ("Servicevillkor", ”Villkor”), inklusive de ytterligare villkoren och villkoren och policyerna som hänvisas till här och/eller tillgängliga av Hyperlink. Dessa användarvillkor gäller alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsningar som är webbläsare, leverantörer, kunder, köpmän och/ eller bidragsgivare till innehåll.

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du får åtkomst till eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal, kanske du inte får åtkomst till webbplatsen eller använder några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptans uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör acceptans av dessa förändringar.

Vår butik är värd på Shopify Inc. De ger oss online-e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

Avsnitt 1 - Online -butiksvillkor
Genom att gå med på dessa användarvillkor representerar du att du är på Minst majoritetsåldern i din stat eller bosättningsprovins, eller att du är majoritetsåldern i din stat eller bostadsprovins och du har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina mindre anhöriga använda den här webbplatsen.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och inte heller, när du använder tjänsten, bryter mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av en destruktiv natur.
Ett överträdelse eller överträdelse av något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

Avsnitt 2 - Allmänna villkor
Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst .
Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation), kan överföras okrypterad och involvera (a) sändningar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig och anpassa sig till tekniska krav i anslutningsnätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken Tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att påverka eller på annat sätt påverka dessa villkor.

Avsnitt 3 - Noggrannhet, fullständighet och aktualitet av information
Vi är inte ansvariga om information görs tillgänglig om detta Webbplatsen är inte korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte lita på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer kompletta eller mer snabba informationskällor. Varje beroende av materialet på denna webbplats är på egen risk.
Den här webbplatsen kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

Avsnitt 4 - Ändringar av tjänsten och priserna
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten när som helst för att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst.
Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.

Avsnitt 5 - Produkter eller tjänster (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via via hemsidan. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och är föremål för retur eller utbyte endast enligt vår returpolicy.
Vi har gjort allt för att visa så exakt som möjligt färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av färg kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängderna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkter. Alla erbjudanden för alla produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltig där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

Avsnitt 6 - Noggrannhet för fakturering och kontoinformation
Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör med oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta mängder som köps per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar placerade av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturering och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring till eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e -post- och/eller faktureringsadress/telefonnummer som anges vid den tid som beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som enligt vår enda dom verkar vara placerade av återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla inköp som gjorts i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e -postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

För mer information, granska vår returpolicy.

Avsnitt 7 - Valfria verktyg
Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken Övervaka inte heller någon kontroll eller ingång.
Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg ”som det är” och ”som tillgängligt” utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan godkännande. Vi har inget ansvar som uppstår från eller relaterar till din användning av valfria tredjepartsverktyg.
all användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt efter din egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av Relevant tredjepartsleverantör.
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive släpp av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

Avsnitt 8 - Tredjepartslänkar
Vissa innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår tjänst kan inkludera material från tredje part.
tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för tredjepartsmaterial eller webbplatser, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi ansvarar inte för skada eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som gjorts i samband med några tredjepartswebbplatser. Granska noggrant tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, påståenden, oro eller frågor angående tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

Avsnitt 9 - Användarkommentarer, feedback och andra inlägg
Om du på vår begäran skickar vissa specifika specifika Inlämningar (till exempel tävlingsposter) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, vare sig online, via e -post, via post eller på annat sätt (kollektivt, 'kommentarer'), håller du med Att vi när som helst, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i alla medier alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte ha någon skyldighet (1) att behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på några kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer efter eget gottfinnande är olagliga, stötande, hotande, skadliga, ärekränkande, pornografiska, obscen eller på annat sätt objektivt eller kränker alla parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon rätt till någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla skadliga eller på annat sätt olagliga, kränkande eller obscen material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för några kommentarer som du har lagt ut eller någon tredje part.

Avsnitt 10 - Personlig information
Din inlämning av personlig information genom butiken regleras av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

Avsnitt 11 - Fel, felaktigheter och utelämnanden
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller underlåtenheter som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller underlåtenheter och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat in din beställning) .
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, utom vad som krävs enligt lag. Ingen specificerad uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör tas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Avsnitt 12 - förbjudna användningar
Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren, du är förbjudna att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att begära andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att kränka alla internationella, federala, provinsiella eller statliga föreskrifter, regler, lagar eller lokala förordningar; d) att kränka eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtalas, förtalas, avskräcka, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) till skräppost, phish, farma, påskott, spindel, krypa eller skrapa; (j) för alla obscen eller omoraliska syften; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

Avsnitt 13 - ansvarsfriskrivning; Ansvarsbegränsning
Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller pålitliga.
Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten under obestämda perioder eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda, tjänsten är på din enda risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten är (utom som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "som är" och "som tillgängligt" för ditt bruk, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryck eller uttryck Implicerad, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för försäljningsbarhet, försäljningsbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.
i inget fall ska modernislamiska medel, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare är ansvariga för skador, förlust, anspråk eller någon direkt , indirekta, tillfälliga, straffande, speciella eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, vare sig det är baserat i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet ), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsten eller några produkter som anskaffas med tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsad till, Eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som har lagts ut, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de rekommenderas om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följd eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

Avsnitt 14 - Skadestånd
Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla ofarliga modernislamiskaartar och vår förälder, dotterbolag, Diligare, partners, tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ofarliga från krav eller efterfrågan, inklusive rimliga advokatsavgifter, gjorda av någon tredje part på grund av eller uppstår från Ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de innehåller genom referens, eller din överträdelse av någon lag eller en tredje parts rättigheter.

avsnitt 15 - Severability
i händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olagliga Välvande eller omöjligt att genomföras, en sådan bestämmelse ska ändå vara verkställbar till fullo tillåten enligt tillämplig lag, och den oerhörda delen ska anses avbrytas från dessa villkor, ska sådan bestämning inte påverka giltigheten och verkställbarheten av någon annan återstående bestämmelse .

Avsnitt 16 - Uppsägning
Parternas skyldigheter och skulder som uppstått före uppsägningsdatumet ska överleva Uppsägning av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor är effektiva såvida inte och tills de avslutas av antingen du eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du upphör med att använda vår webbplats.
Om du i vår enda dom misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, för att följa någon mandat eller tillhandahållande av dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som beror på och inkludera uppsägningsdatum; och/eller följaktligen kan förneka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

Avsnitt 17 - Hela avtalet
misslyckandet med oss ​​att utöva eller verkställa någon rätt eller tillhandahållande av dessa villkor Service får inte utgöra ett undantag från en sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, Att ersätta tidigare eller samtidiga avtal, kommunikation och förslag, vare sig det är muntligt eller skrivet, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot utarbetande part.

Avsnitt 18 - Styrning av lagen
Dessa servicevillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig tjänster ska vara styrs av och tolkas i enlighet med Canadas lagar.

Avsnitt 19 - Ändringar av servicevillkor
Du kan granska den senaste versionen av servicevillkoren När som helst på denna sida.
Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera vår webbplats regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter publicering av eventuella ändringar av dessa servicevillkor utgör acceptans av dessa förändringar.

Avsnitt 20 - Kontaktinformation
Frågor om servicevillkoren ska skickas till oss vid info@ModernislamicArts .com.